Cô Utako

Cô Utako

Dạy tiếng nhật, cách giao tiếp và văn hóa ứng xử của người Nhật


Là một giáo viên giàu nhiệt huyết, đã sinh sông ở Việt Nam gần 5 năm do đó hiểu được suy nghĩ, văn hóa của người Việt dễ dàng tiếp xúc và trao đổi với sinh viên.

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *