Mở lớp học tiếng nhật dành cho kỹ sư

Mở lớp học tiếng nhật dành cho kỹ sư

Với mục đích mở rộng đào tạo cho sinh viên, kỹ sư và những người có ý định đi Nhật làm việc chương trình sơ cấp tiếng Nhật, phổ cập tiếng Nhật. Công ty CP Hinode Network thông báo dành cho những bạn có mong muốn học tiếng Nhật và tìm hiểu về văn hóa Nhật Bản thì đến...
MỞ LỚP HỌC DÀNH CHO KỸ SƯ

MỞ LỚP HỌC DÀNH CHO KỸ SƯ

Với mục đích mở rộng đào tạo cho sinh viên, kỹ sư và những người có ý định đi Nhật làm việc chương trình sơ cấp tiếng Nhật, phổ cập tiếng Nhật. Công ty CP Hinode Network thông báo dành cho những bạn có mong muốn học tiếng Nhật và tìm hiểu về văn hóa Nhật Bản thì đến...