Chuyên mục: Đơn hàng kỹ sư IT

ĐƠN HÀNG HTML, JAVA, CSS 10/1/2018

Tên công ty Secret URL Thành lập Người đại diện giám đóc Nghề nghiệp kỹ sư(PG) Hình thức tuyển dụng Nhân viên chính thức Nơi làm việc Tokyo Nội dung công việc lên kế hoạch và phát triển hệ thống Lương ★Tùy theo năng lực, cụ thể: Hệ sau đại học(Thạc sĩ)            lương cơ bản:200,000…

Đơn hàng PHP 8/1/2018

Tên công ty URL Thành lập Người đại diện Gíam đốc Nghề nghiệp Kỹ sư(BSE) Hình thức tuyển dụng Nhân viên chính thức Nơi làm việc Tokyo、khu vực quanh Tokyo Nội dung công việc Thiết kế và Phát triển hệ thống web EC xuyên lục địa và WEB giới thiệu nhân lực  xuyên quốc gia…