Chuyên mục: giáo viên ưu tú

Cô Utako

Cô Utako Dạy tiếng nhật, cách giao tiếp và văn hóa ứng xử của người Nhật Là một giáo viên giàu nhiệt huyết, đã sinh sông ở Việt Nam gần 5 năm do đó hiểu được suy nghĩ, văn hóa của người Việt dễ dàng tiếp xúc và trao đổi với sinh viên.

Thầy Nguyễn Cao Khang

Dạy tiếng nhật hỗ trợ sinh viên khi mới học còn chưa thành thạo tiếng Tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành tiếng Nhật ở trường chuyên môn học viện Alice tại Nhật Bản. Hiểu biết phong phú về văn hóa, cách làm việc của người Nhật. Có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy cho du…