giáo viên ưu tú

Cô Trần Thị Hương

Dạy tiếng nhật hỗ trợ sinh viên khi mới học còn chưa thành thạo tiếng Tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành tiếng Nhật ở trường chuyên môn học viện Alice tại Nhật Bản. Hiểu biết phong phú về văn hóa, cách làm việc của người Nhật. Có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy cho du […]

giáo viên ưu tú

Phạm Quang Hùng

Đào tạo kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sống và tác phong làm việc Hiện đang là giám đốc của trung tâm nhật ngữ Hinode, nhưng không vì vậy mà quên việc giảng dạy của mình đối với học viên. Theo anh Hùng thì tham gia vào việc giảng dạy trực tiếp học viên giúp […]