Chuyên mục: Tin tức sự kiện

Ngày 27/8/2016 Sự kiện “Cơ hội vào thẳng các trường chuyên môn và đại học của Nhật Bản ngay tại Việt Nam”

Hội thảo: “Cơ hội vào thẳng các trường Chuyên môn và Đại học tại Nhật Bản ngay từ Việt Nam” Giáo sư Harada : cố vấn dự án, chuyên viên cao cấp của đại học Kanto Gakuin, Yokohama, Nhật Bản (Vị trí thứ hai từ trái sáng) Ngày 27/8, TT Du học Nhật Bản tổ…