giáo viên ưu tú

Phạm Quang Hùng

Đào tạo kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sống và tác phong làm việc Hiện đang là giám đốc của trung tâm nhật ngữ Hinode, nhưng không vì vậy mà quên việc giảng dạy của mình đối với học viên. Theo anh Hùng thì tham gia vào việc giảng dạy trực tiếp học viên giúp […]