Là một đơn vị có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực xác lập và bảo hộ các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, Văn phòng luật sư Nhiệt Tâm và Cộng sự (NT&Partners) hội đủ các chức năng để có thể đại diện cho khách hàng tiến hành các công việc liên quan đến tra cứu, xác lập quyền của chủ sở hữu các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ theo các quy định của pháp luật.

Về việc đăng ký xác lập quyền đối với nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam, chúng tôi xin có một số trao đổi liên quan đến dịch vụ tư vấn của chúng tôi, cụ thể như sau:

  • Tư vấn tra cứu nhãn hiệu
  • Phân nhóm sản phẩm/dịch vụ và tư vấn về lựa chọn nhóm sản phẩm, dịch vụ
  • Thực hiện chức năng đại diện sở hữu công nghiệp nộp đơn đăng ký nhãn hiệu và theo dõi tiến trình đơn nhãn hiệu
  • Giám sát nhãn hiệu và tiến hành khiếu nại, phản đối liên quan đến nhãn hiệu
  • Thẩm định và Xử lý vi phạm liên quan đến nhãn hiệu và hàng giả