TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HINODE KHAI GIẢNG LỚP CAD/CAM – CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

[:vi]

 Nội dung khóa học
1. Khóa Basic: 
Chương trình học: http://gg.gg/NXbasic
Học phí:  989.000 VNĐ/ 8 buổi 2 tiếng
Thời gian: 18h30 – 20h30, Thứ 2 và Thứ 5.
Khai Giảng: Thứ 2 – 07/05/2018
2. Khóa Advance: 
Chương trình học: http://gg.gg/NXadvance
Học phí:  889.000 VNĐ/ 6 buổi 2 tiếng
Thời gian: 14h – 16h, Thứ 7
Khai giảng: Thứ 7 – 05/05/2018
3. Khóa Basic – Advance:
Chương trình học: http://gg.gg/NXdesign
Học phí: 1.799.000 VNĐ/ 12 buổi 2 tiếng
Thời gian: 8h – 12h, Thứ 7
Khai giảng: Thứ 7 – 05/05/2018
  

[:]

Bình luận

bình luận