NT & Partners được quản lý bởi đội ngũ luật sư và chuyên gia tư vấn có uy tín trong nước, có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn cho khách hàng làm ăn tại Việt Nam.

Các luật sư và chuyên gia tư vấn NT & Partners có nhiều kinh nghiệm trong tất cả các lĩnh vực pháp lý, chúng tôi tổ chức các bộ máy chuyên môn và có các luật sư chuyên trách các lĩnh vực. Chúng tôi đã cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên môn về nhiều yêu cầu của khách hàng không chỉ mang tính quốc gia mà còn mang yếu tố quốc tế, nước ngoài. Vì vậy, chúng tôi có thể giúp khách hàng của chúng tôi với những vấn đề có tính chất trong nước và có yếu tố nước ngoài.