NHỮNG NHÂN SỰ KỸ SƯ NÀO CỦA VIỆT NAM ĐANG ỨNG TUYỂN VÀO DOANH NGHIỆP NHẬT?

NHỮNG NHÂN SỰ KỸ SƯ NÀO CỦA VIỆT NAM ĐANG ỨNG TUYỂN VÀO DOANH NGHIỆP NHẬT?

 

CÁC CÔNG TY NHẬT ĐANG ĐAU ĐẦU VỀ LĨNH VỰC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CAO CẤP?

人材不足や人材採用に悩んでいませんか?

 

Điều tra của một công ty Nhật về nhân sự cao cấp của Việt Nam muốn sang làm việc theo visa kỹ sư Nhật

“http…com”では、日本くことを希望している
高度人材(四大卒以上)のベトナム 日本企業紹介しています

Theo nghiên cứu của trang web…,những nhân sư cao cấp(có trình độ đại học trở lên) muốn làm việc cho các công ty Nhật Bản.

Các lĩnh vực doanh nghiệp Nhật đang thiếu ,và có nhu cầu tuyển dụng mạnh.

 

システム開発(PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG)

ITエンジニア(KỸ SƯ I T)
(SE/プログラマ(LẬP TRÌNH VIÊN)

 

建築(KIẾN TRÚC)

CADエンジニア、外観・(KỸ SƯ CAD)
内装設計(THIẾT KẾ NỘI THẤT)

建設(XÂY DỰNG)

工場設計、施工管理、(THIẾT KẾ NHÀ MÁY,QUẢN LÝ XƯỞNG)
施工図面設計(THIẾT KẾ BẢN VẼ)

ホテル(KHÁCH SẠN)

通訳者(DỊCH)

レストラン(NHÀ HÀNG)

通訳・
マーケティング(MARKETING)

工場(NHÀ MÁY)

機械エンジニア、(KỸ SƯ CƠ KHÍ)
電気エンジニア(KỸ SƯ ĐIỆN)

データで見る、1万人の高度人材

TỪ NGUỒN DỮ LIỆU CỦA 1000 ĐĂNG KÝ VÀO CÔNG TY CÓ NHU CẦU TÌM VIỆC

Tỷ lệ kỹ sư đăng ký sang vào một công ty tại Nhật

Nhìn vào hệ thống nhu cầu tuyển dụng của công ty có thể thấy nguyện vọng của các kỹ sư về cơ khí( 30%),Kỹ sư Cad(29.5%),Kỹ sư IT(18%),Kỹ sư Điện(8%)…Còn lại lĩnh vực Marketing và Dịch chiếm tỷ trọng khá thấp (2% và 0.5%)

Tỷ lệ độ tuổi kỹ sư sang Nhật

Về độ tuổi: Khoảng 30% 22-25 tuổi,35%(26-29 tuổi),26%(30-34 tuổi) 9%(trên 35 tuổi).

Có thể thấy trên 90% các kỹ sư có độ tuổi từ 22-34 tuổi,còn trên 35 tuổi khá ít.

Giới tính kỹ sư sang Nhật

Về giới tính 92% là Nam,8% Nữ.Có thể thấy vẫn có một số các bạn nữ có nhu cầu sang Nhật làm việc.

どんな高度人材が登録しているの?

(Những nhân viên cao cấp nào đã đăng ký ứng tuyển)

Chúng ta có thể tìm hiểu một số CV đã ứng tuyển vào hệ thống công ty này.

システム開発(基幹系)(Phát triển hệ thống)

男性28歳(独身)(28 tuổi,độc thân)

勤務経験 5年 (日系、外資)(5 năm kinh nghiệm)
卒業大学 自然科学大学(Đại học khoa học tự nhiên)
語学 英語TOEIC 630
言語 Java, C#
DB MySQL, Oracle, SQL Server,DB2
フレームワーク Struts開発経験(kinh nghiệm phát triển Frame work)
役職 チームリーダー(chức danh trưởng nhóm)

 


職種

システム開発(Phát triển hệ thống)
WEB・モバイル)

男性34歳(既婚)

勤務経験 11年 (日系、外資、ローカル)
卒業大学 ハノイ工科大学(Đại học bách khoa hà nội)
語学 日本語N3 英語TOEIC 820
言語 Swift, JAVA3年, PHP4年, Ruby1年
DB MySQL, PostgresSQL, Oracle
フレームワーク Struts、Ruby on Rails
役職 ブリッジSE(Kỹ sư cầu nối)

電気エンジニア

男性30歳(独身)

勤務経験 7年 (日系・外資)(7 năm kinh nghiệm)
卒業大学 ホーチミン工科大学(Đại học bách khoa TP HCM)
語学 日本語N3、英語TOEIC750
スキル Autocad
役職 チームリーダー(quản lý nhóm)

建築(CADエンジニア)

男性26歳(独身)

勤務経験 3(Kinh nghiệm 3 năm)
語学 日本語N3、英語TOEIC600
スキル BIM Revit
役職 一般(正社員)(Nhân viên công ty)

ホテル(通訳、受付)(Nhân viên phiên dịch)

男性32歳(独身)

勤務経験 9(kinh nghiệm 9 năm)
語学 日本語N2、英語TOEIC700
役職 正社員

Hy vọng bài viết trên sẽ là một thông tin hữu ích cho các bạn muốn tìm hiểu về kỹ sư sang Nhật làm việc.Biết mình cần kỹ năng gì,để chuẩn bị tốt cho hành trình sang Nhật.

Hinode Network-Cầu nối kỹ sư sang Nhật.

Bình luận

bình luận