Với đội ngũ luật sư, chuyên gia tư vấn tinh thông pháp luật, thành thạo kỹ năng và giàu kinh nghiệm đàm phán, LUẬT NHIỆT TÂM sẵn sàng tư vấn cho khách hàng trong quá trình đàm phán và giao kết các hợp đồng về dân sự, thương mại, đầu tư, tài chính, ngân hàng, bất động sản… một cách nhanh chóng, hiệu quả và bảo đảm an toàn pháp lý cao nhất.

Nội dung tư vấn bao gồm:

  • Tư vấn lựa chọn hình thức hợp đồng phù hợp với giao dịch của các bên;
  • Soạn thảo các hợp đồng mua bán hàng hóa/cung ứng dịch vụ; hợp tác đầu tư; bất động sản; tài chính, ngân hàng, bảo hiểm;
  • Rà soát, tư vấn hiệu chỉnh hợp đồng/dự thảo hợp đồng cho khách hàng;
  • Đại diện khách hàng tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng.